O Nás

Spoločnosť IPE – Consult, s.r.o. bola založená v roku 2009 bývalými zamestnancami spoločností IPEC-Management s.r.o. a IPEC-Projekt s.r.o., ktoré sú na trhu od roku 1996, ako samostatná a nezávislá spoločnosť.

Do novej spoločnosti sa so skúsenosťami dlhoročných spolupracovníkov preniesli aj referencie projektov na ktorých sa naši projektanti podieľali autorsky, ku ktorým v priebehu niekoľkých rokov pribudli projekty veľkého rozsahu, objemu financií a významu nielen pre slovenský priemysel.

Dlhoročné skúsenosti našich spolupracovníkov v oblasti projektovania a projektového manažmentu prevažne priemyselných stavieb, ako ťažiska našich činností, ako aj bytových a občianskych objektov sú garanciou pre úspešnosť Vašich projektov. Sme schopní Vás podporiť na vysokej odbornej a kvalitatívnej úrovni pri realizácii Vašich zámerov.

Architektonický a projektový tím spoločnosti IPE – Consult pozostáva z kmeňových zamestnancov spoločnosti, ktorí svojimi ideami a skúsenosťami zabezpečujú prenesenie potrieb a požiadaviek investora do koncepčného riešenia projektu s ohľadom na stvárnenie architektúry, ale zároveň s ohľadom na rozpočet investora.

Súčasťou tímu sú aj externí spolupracovníci, zabezpečujúci jednotlivé profesie projektu, s ktorými spolupracujeme na dlhodobej báze na všetkých našich projektoch. Skúsenosti, zohranosť a kompletnosť kolektívu zabezpečujú výkony aj v sťažených podmienkach.

Build to Suit - Ku každému projektu pristupujeme individuálne, s doporučením a zapracovaním funkčno – prevádzkových požiadaviek investora, so snahou zakomponovať do architektonického riešenia charakteristické znaky investora.

Spoločnosť zabezpečuje projektový manažment, ako komplexné riadenie projektu od výberu pozemku, posúdenie jeho vhodnosti pre daný zámer, cez projekčnú činnosť, inžiniersku činnosť, výber dodávateľov a ich zazmluvnenie,technický dozor počas výstavby, koordináciu jednotlivých dodávateľov, koordináciu (zapracovanie do projektu a realizáciu) doplňujúcich požiadaviek investora, až po prevzatie stavby investorom a zabezpečenie kolaudácie.

Medzi našich klientov patria poprední slovenskí aj zahraniční investori, z ktorých mnohí sa ku nám vrátili aj pri rozširovaní ich prevádzok, resp. ďalších investíciách.