ASBIS

Bratislava

Zastavaná plocha4010 m2
Rozpočet stavby
Realizované2007
Projektová dokumentácia
Projektový manažment