Logistický a priemyselný park Košice – Veľká Ida

Veľká Ida, Slovensko

Zastavaná plocha402000 m2
Rozpočet stavby
Realizované2022
Inžinierska činnosť
Architektonická štúdia
Projektová dokumentácia
Projektový manažment