Logistický a priemyselný Park Senec

Senec, Slovensko

Zastavaná plocha1350000 m2
Rozpočet stavby
Realizované2022
Inžinierska činnosť
Architektonická štúdia
Projektová dokumentácia
Projektový manažment
Technický dozor počas výstavby