MinebeaMitsumi

Košice, Slovensko

Zastavaná plocha20650 m2
Rozpočet stavby
Realizované2018
Inžinierska činnosť
Architektonická štúdia
Projektová dokumentácia