W.O.C.H.

Bratislava - Vrakuňa, Slovensko

Zastavaná plocha m2
Rozpočet stavby
Realizované2023
Architektonická štúdia